Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5210
Nhan đề: Advanced Methods of Structural Analysis
Tác giả: Karnovsky, Igor A.
Lebed, Olga
Từ khoá: Structural Engineering
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Springer Science+Business Media
Tóm tắt: This book will help the reader navigate through the vast field of structural analysis, successfully mastering the methods, and preparing the reader to critically analyze the results of computer analysis. Included is a vast collection of examples of problems.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5210
ISBN: 9781441910479
1441910476
9781441910462
1441910468
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.34 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.