Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5214
Nhan đề: Exact solutions for buckling of structural members
Tác giả: Wang, C. M.
Wang, C. Y.
Reddy, J. N.
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: CRC Press
Mô tả: This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5214
ISBN: 0-8493-2222-7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.