Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5234
Nhan đề: Quake Values Determined From Dynamic Measurements
Tác giả: Authier, Jean
Fellenius, Bengt H.
Từ khoá: Soil Mechanics
Deep Foundations
Năm xuất bản: 1980
Tóm tắt: In wave equation analysis of pile driving, it is ordinarily assumed that quake values are about 2.5 mm. From these studies, it was concluded that the original quake of 2.5 mm value proposed by Smith (1962) is sufficiently precise and that variations of this parameter do not greatly influence the program solution.
Mô tả: http://geotechpedia.com
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5234
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
378.52 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.