Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5237
Nhan đề: Composite structures of steel and concrete volume 1
Tác giả: Johnson, R. P
Từ khoá: Composite construction
Structures
Design
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Blackwell scientific publications
Tóm tắt: This book sets out the basic principles of composite construction with reference to beams, slabs, columns and frames, and their applications to building structures. It deals with the problems likely to arise in the design of composite members in buildings, and relates basic theory to the design approach of Eurocodes 2, 3 and 4.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5237
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.