Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5255
Nhan đề: Tổ chức không gian trụ sở cơ quan chính quyền địa phương cấp quận huyện - Hà Nội hướng tới phát triển bền vững
Tác giả: Phạm, Việt Anh
Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Kiến trúc bền vững
Không gian kiến trúc
Trụ sở cơ quan
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về trụ sở cơ quan chính quyền địa phương cấp quận, huyện Hà Nội và Kiến trúc bền vững. Đưa ra cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian trụ sở cơ quan chính quyền địa phương và đề ra giải pháp hướng tới phát triển bền vững việc tổ chức không gian trụ sở cơ quan chính quyền địa phương cấp quận huyện.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5255
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
557.55 kBAdobe PDFXem truc tuyen
5.23 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.