Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5257
Nhan đề: Không gian kiến trúc thương mại dịch vụ tại các khu đô thị mới ở quận Hà Đông - Hà Nội
Tác giả: Trần, Như Thạch
Nguyễn, Thị Hậu
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Khu đô thị mới
Hà Đông
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng không gian kiến trúc thương mại dịch vụ trong các khu đô thị mới ở quận Hà Đông, Hà Nội. Đưa ra cơ sở khoa học cho việc đánh giá, tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng không gian kiến trúc thương mại tại các khu đô thị mới và đề xuất quan điểm về giải pháp tổ chức không gian kiến trúc công trình thương mại dịch vụ tại quận Hà Đông, Hà Nội.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5257
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
583.15 kBAdobe PDFXem truc tuyen
5.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.