Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5260
Nhan đề: Đánh giá tổ chức không gian trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam theo tiêu chí kiến trúc xanh
Tác giả: Hoàng, Văn Trinh
Nguyễn, Tuấn Anh
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc xanh
Trường PTTH
Hà Nội - Amsterdam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về các trường trường THPT tại Hà Nội từ góc độ không gian xanh. Đưa ra cơ sở khoa học để đánh giá tổ chức không gian xanh trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Hà Nội và đánh giá tổ chức không gian trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5260
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.19 MBAdobe PDFXem truc tuyen
6.27 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.