Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/527
Nhan đề: Quản lý chống thất thoát nước quận Hà Đông
Tác giả: Đoàn, Thu Hà
Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Cấp nước
Quản lý cấp nước
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Sơ lược hiện trạng quản lý cấp nước quận Hà Đông, Hà Nội. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài và đề xuất giải pháp quản lý chống thất thoát nước cho quận.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1959
http://hdl.handle.net/hau/527
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn691.54 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.