Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5271
Nhan đề: Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings
Tác giả: Federal Emergency Management Agency
Từ khoá: document
report
Năm xuất bản: 6/2000
Tóm tắt: This resource document (FEMA 350) for organizations engaged in the development of building codes and standards provides recommended guidelines for the design and construction of steel moment frame buildings and alternative performance-based design criteria. It supplements the NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures. A series of pre-qualified connection details, as well as a detailed procedure for performance evaluation, is included.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5271
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.