Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5453
Nhan đề: Hồ Chí Minh tiểu sử
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Tiểu sử
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5453
Bộ sưu tập: Sách khoa học cơ bản {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
244.85 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.