Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5514
Nhan đề: Khai thác giá trị văn hóa truyền thống HMông trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch Sâu Chua, thành phố Sa Pa
Tác giả: Lê, Trọng Bình
Nguyễn, Anh Vũ
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Không gian kiến trúc
Văn hóa truyền thống
H Mông
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng khai thác giá trị văn hóa truyền thống H Mông trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch Sâu Chua, thành phố Sa Pa. Đưa ra cơ sở khoa học của việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống H Mông trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch và đề ra giải pháp khai thác giá trị văn hóa truyền thống H Mông trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5514
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.14 MBAdobe PDFXem truc tuyen
5.86 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.