Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/556
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Hà, Thị Minh Hải
Từ khoá: Ba Đình
Hà Nội
Vệ sinh
Mội trường
Quản lý
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/815
http://hdl.handle.net/hau/556
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn2.11 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.17 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.