Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5624
Nhan đề: Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Nhật Lệ thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Ngô, Thám
Nguyễn, Quang Vinh
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Bờ sông Nhật Lê
Đồng Hới
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Nhật Lệ thành phố Đồng Hới. Trên cơ sở khoa học để đánh giá không gian kiến trúc hai bên bờ sông từ đó đưa ra các đánh giá hai bên bờ sông Nhật Lệ thành phố Đồng Hới
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5624
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.42 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
677.19 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.