Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5652
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý Dự án đầu tư xây dựng bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn, Tiến Chương
Ngô, Minh Kha
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Quản lý dự án
Di tích
Tỉnh Cà Mau
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Đưa ra cơ sở khoa học về quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo quản, phục hồi di tích. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5652
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
540.49 kBAdobe PDFXem truc tuyen
1.83 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.