Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5660
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Tác giả: Hồ, Ngọc Khoa
Nguyễn, Doãn Du
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Công trình xây dựng
Quản lý dự án
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nêu thực trạng công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai. Đưa ra cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về quản lý chất lượng công trình xây dựng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5660
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
461.57 kBAdobe PDFXem truc tuyen
1.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.