Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5693
Nhan đề: Mô hình tổ chức không gian kiến trúc các cơ sở bảo trợ xã hội (lấy địa bàn thành phố hà nội làm đối tượng nghiên cứu)
Tác giả: Vương, Hải Long
Phạm, Đức Chiến
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Bảo trợ xã hội
Hà Nội
Cơ sở bảo trợ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức không gian kiến trúc các cơ sở bảo trợ xã hội. Trên cơ sở khoa học về tổ chức không gian kiến trúc các cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra kết quả và các đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5693
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
704.3 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.