Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/572
Nhan đề: Quản lý kiến trúc khu đô thị mới Bắc Sông Hiếu, thành phố Đông Hà
Tác giả: Trần, Quốc Thái
Trần, Đức Thành
Từ khoá: Kiến trúc
Đô thị
Bắc Sông Hiếu
Đông Hà
Quảng Trị
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/852
http://hdl.handle.net/hau/572
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn4.56 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.48 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.