Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5786
Nhan đề: 100% Evil
Tác giả: Blechman, Nicholas
Niemann, Christoph
Từ khoá: Drawing
Architecture
Arts
Visual Arts
Humanities
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Princeton Architectural Press
Tóm tắt: This professional work led to a personal passion, and so the illustrators chose to draw a small series on rosier subjects like maps and love. But as the world around them grew darker, they decided to explore the other end of the emotional spectrum and devote themselves to evil. 100% Evil is the result: a thoughtful, comical, and—at times—joyful book that just goes to show that sometimes it's good to be bad.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5786
ISBN: 1-56898-526-6
Bộ sưu tập: Bộ sách Architectural design {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.16 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.