Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5796
Nhan đề: 101 khoảng khắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhan đề khác: 101 moments of general Võ Nguyên Giáp
Tác giả: Trần, Tuấn
Từ khoá: Võ Nguyên Giáp
Đại Tướng
Việt Nam
Sách ảnh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Hà Nội
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bức ảnh trong khoảng thời gian từ 1975 đến nay ghi lại những hoạt động vô cùng phong phú sáng tạo trên nhiều lĩnh vực: Quân sự - Chính trị - Ngoại giao - Văn hóa giáo dục - Khoa học kỹ thuật của đại tướng Võ Nguyên Giáp
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5796
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
72.64 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.