Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/592
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng ở phường Thuận Thành, thành phố Huế
Tác giả: Ngô, Kim Dung
Nguyễn, Quang Huy
Từ khoá: Thuận Thành
Huế
Dự án xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/889
http://hdl.handle.net/hau/592
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn3.43 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.52 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.