Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5933
Nhan đề: Điện Biên Phủ hình ảnh và sự kiện
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5933
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
264.83 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.