Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5934
Nhan đề: Điện Biên Phủ hợp tuyển công trình khoa học
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5934
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.14 GBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.