Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5940
Nhan đề: Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp
Tác giả: Bruge, Roger
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Thông tấn
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5940
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
612.74 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.