Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5941
Nhan đề: Thiên sử vàng Điện Biên Phủ
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Thông tấn
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5941
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
119.56 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.