Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5944
Nhan đề: Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu
Tác giả: Trần, Trọng Trung
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5944
Bộ sưu tập: Sách văn học lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
485.78 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.