Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/598
Nhan đề: Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị Giao Lưu- thị trấn Cầu Diễn - thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Lưu, Ngọc Bách
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Giao Lưu
Cầu Diễn
Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/860
http://hdl.handle.net/hau/598
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn6.38 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.25 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.