Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5994
Nhan đề: Bảo tồn và phát triển không gian cảnh quan hồ Hoàn Kiếm
Nhan đề khác: rvation et développement du paysage au bord du lac Hoan Kiem
Tác giả: Gurov, Radian
Đỗ, Đức Viêm
Lê, Phước Anh
Vũ, Hội
Từ khoá: Hồ Hoàn Kiếm
Hà Nội
Không gian cảnh quan
Hệ thống giao thông
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn giới thiệu tổng quan về không gian cảnh quan xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nghiên cứu hiện trạng cảnh quan hồ Hoàn Kiếm. Từ đó đưa ra kết luận và kiến nghị
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5994
Bộ sưu tập: Luận văn Pháp ngữ
Luận văn Pháp ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.55 MBAdobe PDFXem truc tuyen
31.64 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.