Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5997
Nhan đề: Kiến trúc công viên Nghĩa Trang khu vực ven đô Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Phạm, Chí Công
Từ khoá: Kiến trúc công viên
Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về kiến trúc nghĩa trang nhằm đưa ra cơ sở khoa học và giải pháp kiến trúc công viên nghĩa trang khu vực ven đô ở Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5997
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
537.44 kBAdobe PDFXem truc tuyen
5.03 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.