Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5998
Nhan đề: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố Trần Phú - Hội An
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Phạm, Hoàng Tâm
Từ khoá: Quản lý không gian
Kiến trúc cảnh quan
Thành phố Hội An
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng nhằm đưa ra cơ sở khoa học và giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố Trần Phú - Hội An
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5998
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
491.96 kBAdobe PDFXem truc tuyen
3.52 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.