Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6050
Nhan đề: giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho đô thị phía tây đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần, Thị Hường
Đỗ, Hoàng Hiệp
Từ khoá: Chuẩn bị kỹ thuật
Đô thị phía Tây
Biến đổi khí hậu
Huyện Vân Đồn
Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng về công tác Chuẩn bị kỹ thuật tại khu đô thị phía tây đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở khoa học và việc nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật chống ngập lụt và ứng phó với biến đổi khí hâu cho khu đô thị phía tây đưa ra các đề xuất và giả pháp có tính ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6050
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.83 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
1.08 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.