Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6225
Nhan đề: ELLE Japon 2017-09
Từ khoá: magazine
Design
fashion
life style
Năm xuất bản: 28/7/2017
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6225
Bộ sưu tập: ELLE Japon

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
148.18 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.