Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6230
Nhan đề: Casa BRUTUS 2017-07
Từ khoá: magazine
Design
kitchen
family life
tableware
Năm xuất bản: 9/6/2017
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6230
Bộ sưu tập: Casa BRUTUS (カーサ ブルータス)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
105.31 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.