Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6231
Nhan đề: Modern Living No.232
Từ khoá: magazine
interior design
design
housing and interior
Năm xuất bản: 7/4/2017
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6231
Bộ sưu tập: Modern Living (モダンリビング)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
140.21 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.