Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6484
Nhan đề: Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn - thành phố Thái Nguyên
Tác giả: Vương, Hải Long
Nguyễn, Văn Việt
Từ khoá: Quản lý đô thị
Kiến trúc cảnh quan
Đường Bắc Sơn
Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn, thành phố Thái Nguyên. Đưa ra cơ sở khoa học của công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Bắc Sơn và đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6484
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
490.75 kBAdobe PDFXem truc tuyen
3.81 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.