Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6526
Nhan đề: The fundamentals of landscape architecture
Tác giả: Waterman, Tim
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Bloomsbury
Tóm tắt: The Fundamentals of Landscape Architecture provides an introduction to the key elements of this broad field. From climate change to sustainable communities, landscape architecture is at the forefront of today's most crucial issues. This book explains the process of designing for sites, calling upon historical precedent and evolving philosophies to discuss how a project moves from concept to realization. It serves as a guide to the many specializations within landscape architecture, such as landscape strategy and urban design.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/6526
Bộ sưu tập: Sách về kiến trúc cảnh quan

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
43.4 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.