Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/655
Nhan đề: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố Kim Mã kéo dài quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội
Tác giả: Đào, Ngọc Nghiêm
Đỗ, Thị Bích
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Tuyến phố Kim Mã
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát thực trạng kiến trúc cảnh quan tuyến phố Kim Mã kéo dài trong mối quan hệ với quy hoạch chung của Thủ đô. Trên cơ sở lý luận, pháp lý và những yếu tố tác động đến việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của tuyến phố đưa ra một số giải pháp tổ chức không gian kiến trúc phù hợp với kiến trúc cảnh quan của tuyến phố Kim Mã
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1922
http://hdl.handle.net/hau/655
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn67.18 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.