Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/664
Nhan đề: Cải tạo chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố Yên Phụ - Trần Nhật Duật - thành phố Hà Nội
Tác giả: Lương, Tú Quyên
Vũ, Trọng Khang
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Trần Nhật Duật
Tuyến phố
Yên Phụ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Điều tra, khảo sát các yếu tố tạo lập không gian tuyến phố, loại hình kiến trúc trên tuyến, không gian trống, các di tích lịch sử văn hóa. Trên cơ sở khoa học đề xuất giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến phố với các thành tố tạo dựng nên không gian cảnh quan kiến trúc của tuyến phố
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1665
http://hdl.handle.net/hau/664
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn9.77 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.03 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.