Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/667
Nhan đề: Giải pháp quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Nguyễn, Thị Thu Hà
Từ khoá: Cảnh quan
Hải Dương
Không gian
Kinh doanh
Kiến trúc
Nông thôn
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thực trạng mạng lưới chợ, một số khái niệm chung, vai trò của chợ, tình hình hiện trạng mạng lưới chợ, hiện trạng quy hoạch và quản lý hoạt động của mạng lưới chợ nông thôn tỉnh Hải Dương. Đưa ra cơ sở lý luận, các chính sách quản lý, điều kiện tự nhiện, kinh tế xã hội, diện tích, dân số, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguyên tắc lập quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xác định khu vực cần có chợ và lựa chọn địa điểm xây dựng chợ,giải pháp bảo vệ môi trường, quản lý, phương pháp lập quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn theo hướng phát triển bền vững tại huyện Nam Sách - Hải Dương.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/803
http://hdl.handle.net/hau/667
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn7.37 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.43 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.