Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/669
Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thiết kế theo nghị định số 15/2013/NĐ-CP
Tác giả: Trần, Chủng
Bùi, Vũ Huyền Trang
Từ khoá: 15/2013/NĐ-CP
Quản lý chất lượng
Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/697
http://hdl.handle.net/hau/669
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn1.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.53 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.