Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/690
Nhan đề: Nghiên cứu thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lấy đặc thù của dự án thuộc lĩnh vực y tế
Tác giả: Lê, Văn Kiều
Lê, Trung Hiếu
Từ khoá: Công trình dân dụng
Quản lý dự án
Vĩnh Long
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về công tác quản lý dự án, cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đề xuất mô hình hoạt động, quy trình vận hành và cơ chế kiểm soát của ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1482
http://hdl.handle.net/hau/690
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn868.75 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn519.5 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.