Sách tham khảo nước ngoài {SH} : [454] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 454
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Global Dwelling approaches to sustainability design and participation.K, Hadjri
2020Global Dwelling Approaches to Sustainability, Design and Participation-
2020Wit transactions on the build environme (volume195)-
2020Wit transactions on the build environme (volume197)-
2016Structural studies repairs and maintenance of heritage architecture XI-
2016Structural studies repairs and maintenance of heritage architecture XIIBrebbia, A; Binda, L
2016Light in Engineering...-
2016Structural studies, repairs and maintenance of heritage architecture XIII-
2016Eco - Architecture-
2016Wit transactions on the build environme (volume161)-
2016Wit transactions on the build environme-
2007Contractor's guide to green building constructionGlavinich, Thomas
2018MES CompendiumKletti, Jurgen
2018Evolutionary Algorithms, Swarm Dynamics and Complex Networkszelinka, Ivan
2018Dynamic Interaction of Train-Bridge Systems in High-Speed RailwaysXia, He
2018Dedicated Mobile Communications for High-speed Railway-
2018Flow Visualization in Materials ProcessingUemura, Tomomasa
2018Pipe Inspection Robots for Structural Health and Condition MonitoringOgai, Harutoshi
2018CMOS Integrated Circuit Design for Wireless Power TransferLu, Yan; Ki, Wing Hung
20183D TCAD Simulation for CMOS Nanoeletronic DevicesYung, Chan Wu; Yi, Ruei Jhan
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 454