Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/710
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng của tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Tác giả: Trịnh, Quốc Thắng
Đỗ, Lê Anh
Từ khoá: Quản lý dự án
Đầu tư
Xây dựng
Viễn thông Quân đội
Công trình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nêu thực trạng quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng, lịch sử ra đời, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hình thức quản lý, nhân lực, nguồn vốn, thực trạng quản lý tiến độ các công trình xây dựng của tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đưa ra cơ sở pháp lý và khoa học, khái niệm chung, mục tiêu, tiến độ, phương pháp lập tiến độ thi công. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lý tiến độ, tổ chức, dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai, kiểm soát dự án, hệ thống, con người, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng của Viettel
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2221
http://hdl.handle.net/hau/710
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn21.85 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn4.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.