Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7108
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Thịnh Long - Nam Định nhằm kết hợp phát triển du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả: Hàn, Tất Ngạn
Nguyễn, Văn Khiên
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Không gian kiến trúc
Cảnh quan đô thị
Thịnh Long - Nam Định
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định. Từ đó, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7108
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.25 MBAdobe PDFXem truc tuyen
7.06 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.