Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7171
Nhan đề: Quản lý trật tự xây dựng khu vực quanh hồ Đầm Bét , Đầm Đọ phường Lộc Vừng, thành phố Nam Định
Tác giả: Đinh, Sơn Tùng
Từ khoá: Trật tự xây dựng
Hồ Đầm Bét
Đầm Đọ
Phường Lộc Vượng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng, phân tích cơ sở khoa học: đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng khu vực quang hồ Đầm Bét, Đầm Đọ có sự kết nối đồng bộ về đô thị
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7171
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.08 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
521.06 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.