Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7190
Nhan đề: Tổ chức không gian du lịch thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tác giả: Lê, Đức Thắng
Đỗ, Thành Nam
Từ khoá: Không gian du lịch
Quất Lâm
Huyện Giao Thủy
Nam Định
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng không gian du lịch thị trấn Quất Lâm, Trên cơ sở khoa học về tổ chức không gian du lịch thị trấn Quất Lâm đưa ra các giải pháp tổ chức không gian du lịch.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7190
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.66 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
568.65 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.