Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7204
Nhan đề: Phát huy các giá trị truyền thống trong kiến trúc chợ Nhớn đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị Bắc Ninh
Tác giả: Vương, Hải Long
Nguyễn, Quang Sơn
Từ khoá: Giá trị truyền thống
Kiến trúc chợ Nhớn
Đô thị Bắc Ninh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan, nhằm đưa ra cơ sở khoa học cho kiến trúc chợ Nhớn để phát huy giá trị truyền thống trong phát triển đô thị Bắc Ninh
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7204
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
627.62 kBAdobe PDFXem truc tuyen
5.7 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.