Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7242
Nhan đề: Giải pháp tổ chức không gian cụm làng nghề May Ba xã Liên Hiệp - Hiệp Thuận - Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Tác giả: Đặng, Đức Quang
Lê, Hiền Thọ
Từ khoá: Làng nghề May Ba
Tổ chức không gian
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan hiện trạng làng nghề may, cơ sở khoa học để tổ chức không gian cụm làng nghề May 3 xã Liên Hiệp - Hiệp Thuận - Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Từ đó, đề xuất giải pháp tổ chức không gian cụm làng nghề.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7242
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.27 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
556.04 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.