Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7309
Nhan đề: Giải pháp thiết kế đô thị khu đô thị phía nam Hoành Bồ,Quảng Ninh
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hinh
Tạ, Đức Mạnh
Từ khoá: Thiết kế đô thị
Hoành Bồ
Quảng Ninh
Giải pháp thiết kế
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị. Trên cơ sở khoa học của việc quy hoạch xây dựng đề xuất một số giải pháp thiết kế đô thị khu đô thị phía nam Hoành Bồ, Quảng Ninh
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7309
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.18 MBAdobe PDFXem truc tuyen
23.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.