Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7316
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên
Tác giả: Đinh, Tuấn Hải
Nguyễn, Xuân Nam
Từ khoá: Điện Biên
Đầu tư xây dựng
Quản lý dự án
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về quản lý dự án xây dựng công trình tại ban quản lý dự án các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Điện Biên.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/7316
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.25 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
739.66 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.