Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/733
Nhan đề: Hoàn thiện mô hình quản lý dự án khi áp dụng hình thức tổng thầu EPC
Tác giả: Trần, Chủng
Đỗ, Thị Mỵ
Từ khoá: Quản lý dự án
Tổng thầu EPC
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về quản lý dự án và tổng thầu trong xây dựng, cơ sở pháp lý và khoa học của mô hình quản lý dự án khi áp dụng hình thức tổng thầu EPC. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý dự án khi áp dụng hình thức tổng thầu EPC.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1771
http://hdl.handle.net/hau/733
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn1.95 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.